Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (2023)

 • Artikel
 • 7 minuten om te lezen

In deze zelfstudie leert u hoe u Spotinst integreert met Azure Active Directory (Azure AD). Wanneer u Spotinst integreert met Azure AD, kunt u het volgende doen:

 • In Azure AD beheren wie er toegang heeft tot Spotinst.
 • Ervoor zorgen dat uw gebruikers automatisch met hun Azure AD-account worden aangemeld bij Spotinst.
 • Uw accounts op een centrale locatie beheren: Azure Portal.

Vereisten

U hebt het volgende nodig om aan de slag te gaan:

 • Een Azure AD-abonnement Als u geen abonnement hebt, kunt u zich aanmelden voor een gratis account.
 • Een abonnement op Spotinst waarvoor eenmalige aanmelding (SSO) is ingeschakeld.

Scenariobeschrijving

In deze zelfstudie gaat u in een testomgeving eenmalige aanmelding van Azure AD configureren en testen.

 • Spotinst biedt ondersteuning voor SP en IDP geïnitieerde eenmalige aanmelding.

Notitie

De id van deze toepassing is een vaste tekenreekswaarde zodat maar één exemplaar in één tenant kan worden geconfigureerd.

Spotinst toevoegen vanuit de galerie

Voor het configureren van de integratie van Spotinst in Azure Active Directory, moet u Spotinst uit de galerie toevoegen aan uw lijst met beheerde SaaS-apps.

 1. Meld u bij de Azure-portal aan met een werk- of schoolaccount of een persoonlijk Microsoft-account.
 2. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de service Azure Active Directory.
 3. Ga naar Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens Alle toepassingen.
 4. Selecteer Nieuwe toepassing om een nieuwe toepassing toe te voegen.
 5. Typ Spotinst in het zoekvak in de sectie Toevoegen uit de galerie.
 6. Selecteer Spotinst in het resultatenvenster en voeg vervolgens de app toe. Wacht enkele seconden tot de app is toegevoegd aan de tenant.

U kunt ook de wizard Enterprise App Configuration gebruiken. In deze wizard kunt u een toepassing toevoegen aan uw tenant, gebruikers/groepen toevoegen aan de app, rollen toewijzen en ook de configuratie van eenmalige aanmelding doorlopen. Meer informatie over Microsoft 365-wizards.

Eenmalige aanmelding van Azure AD voor Spotinst configureren en testen

Configureer en test eenmalige aanmelding van Azure AD met Spotinst met behulp van een testgebruiker met de naam B.Simon. Eenmalige aanmelding werkt alleen als u een koppelingsrelatie tot stand brengt tussen een Azure AD-gebruiker en de bijbehorende gebruiker in Spotinst.

Voer de volgende stappen uit om eenmalige aanmelding van Azure AD met Spotinst te configureren en te testen:

 1. Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren : zodat uw gebruikers deze functie kunnen gebruiken.
  1. Een Azure AD-testgebruiker maken : om eenmalige aanmelding van Azure AD te testen met B.Simon.
  2. De Azure AD-testgebruiker toewijzen zodat B.Simon eenmalige aanmelding van Azure AD kan gebruiken.
 2. Eenmalige aanmelding voor Spotinst configureren : als u de instellingen voor eenmalige aanmelding aan de toepassingszijde wilt configureren.
  1. Een Spotinst-testgebruiker maken : als u een equivalent van B.Simon in Spotinst wilt hebben dat is gekoppeld aan de Azure AD-weergave van de gebruiker.
 3. Eenmalige aanmelding testen : om te controleren of de configuratie werkt.

Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren

Volg deze stappen om eenmalige aanmelding van Azure AD in te schakelen in Azure Portal.

 1. Ga in de Azure Portal naar de integratiepagina van de toepassing Spotinst, ga naar de sectie Beheren en selecteer Eenmalige aanmelding.

 2. Selecteer SAML op de pagina Selecteer een methode voor eenmalige aanmelding.

 3. Op de pagina Eenmalige aanmelding instellen met SAML klikt u op het potloodpictogram voor Standaard-SAML-configuratie om de instellingen te bewerken.

  Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (1)

 4. In het gedeelte Standaard SAML-configuratie voert u de volgende stappen uit als u de toepassing in de door IDP geïnitieerde modus wilt configureren:

  1. Zorg ervoor dat de Antwoord-URL is ingesteld op https://console.spotinst.com/auth/saml.
  2. Voer in de Relaystatus uw Spotinst Organisatie-ID in. U kunt die ook in het tabblad SSO bevestigen.
  3. Aanmeldings-URL moet leeg zijn.
 5. Klik op Opslaan.

 6. In de Spotinst-toepassing worden de SAML-asserties in een specifieke indeling verwacht. Hiervoor moet u aangepaste kenmerktoewijzingen toevoegen aan de configuratie van uw SAML-tokenkenmerken. In de volgende schermafbeelding wordt de lijst met standaardkenmerken weergegeven.

  Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (2)

 7. Bovendien worden in de Spotinst-toepassing nog enkele kenmerken verwacht die als SAML-antwoord moeten worden doorgestuurd. Deze worden hieronder weergegeven. Deze kenmerken worden ook vooraf ingevuld, maar u kunt ze herzien volgens uw vereisten.

  NaamBronkenmerk
  Emailuser.mail
  FirstNameuser.givenname
  LastNameuser.surname
 8. Ga op de pagina Eenmalige aanmelding met SAML instellen in de sectie SAML-handtekeningcertificaat naar XML-bestand met federatieve metagegevens en selecteer Downloaden om het certificaat te downloaden en vervolgens op te slaan op de computer.

  Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (3)

 9. In de sectie Spotinst instellen kopieert u de juiste URL('s) op basis van uw behoeften.

  Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (4)

Een Azure AD-testgebruiker maken

In deze sectie gaat u een testgebruiker met de naam B.Simon maken in Azure Portal.

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster van Azure Portal de optie Azure Active Directory, selecteer Gebruikers en selecteer vervolgens Alle gebruikers.
 2. Selecteer Nieuwe gebruiker boven aan het scherm.
 3. Volg de volgende stappen bij de eigenschappen voor Gebruiker:
  1. Voer in het veld NaamB.Simon in.
  2. Voer username@companydomain.extension in het veld Gebruikersnaam in. Bijvoorbeeld B.Simon@contoso.com.
  3. Schakel het selectievakje Wachtwoord weergeven in en noteer de waarde die wordt weergegeven in het vak Wachtwoord.
  4. Klik op Create.

De Azure AD-testgebruiker toewijzen

In deze sectie geeft u B.Simon toestemming om eenmalige aanmelding van Azure te gebruiken door toegang te verlenen tot Spotinst.

 1. Selecteer in Azure Portal de optie Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens Alle toepassingen.
 2. Selecteer Spotinst in de lijst met toepassingen.
 3. Zoek op de overzichtspagina van de app de sectie Beheren en selecteer Gebruikers en groepen.
 4. Selecteer Gebruiker toevoegen en selecteer vervolgens Gebruikers en groepen in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers en groepen de optie B.Simon in de lijst Gebruikers. Klik vervolgens op de knop Selecteren onderaan het scherm.
 6. Als u verwacht dat er een rol aan de gebruikers moet worden toegewezen, kunt u de rol selecteren in de vervolgkeuzelijst Selecteer een rol. Als er geen rol is ingesteld voor deze app, wordt de rol Standaardtoegang geselecteerd.
 7. Klik in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen op de knop Toewijzen.

Eenmalige aanmelding voor Spotinst configureren

 1. Meld u in een ander browservenster als een beveiligingsbeheerder aan bij Spotinst.

 2. Klik rechtsboven in het scherm op het gebruikerspictogram en klik op Instellingen.

  Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (5)

 3. Klik bovenin op het tabblad BEVEILIGING en selecteer vervolgens ID-providers en voer de volgende stappen uit:

  Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (6)

  a. Kopieer de waarde van de Relaystatus voor uw exemplaar en plak deze in het tekstvak Relaystatus in de sectie SAML-basisconfiguratie in de Azure-portal.

  b. Klik op BROWSE om het XML-bestand met metagegevens dat u hebt gedownload van de Azure-portal te uploaden.

  c. Klik op OPSLAAN.

Testgebruiker maken voor Spotinst

Het doel van dit gedeelte is het maken van een gebruiker met de naam van Britta Simon in Spotinst.

 1. Als u de toepassing hebt geconfigureerd in de door SP geïnitieerde modus, voert u de volgende stappen uit:

  a. Meld u in een ander browservenster als een beveiligingsbeheerder aan bij Spotinst.

  b. Klik rechtsboven in het scherm op het gebruikerspictogram en klik op Instellingen.

  Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (7)

  c. Klik op Gebruikers en selecteer GEBRUIKER TOEVOEGEN.

  Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (8)

  d. Voer in de sectie Gebruiker toevoegen de volgende stappen uit:

  Zelfstudie: Eenmalige aanmelding (SSO) van Azure Active Directory integreren met Spotinst - Microsoft Entra (9)

  1. Voer in het tekstvak Volledige naam de volledige naam van de gebruiker in, bijvoorbeeld BrittaSimon.

  2. Voer in het tekstvak E-mail het e-mailadres van de gebruiker in, bijvoorbeeld brittasimon@contoso.com.

  3. Selecteer de organisatie-specifieke gegevens voor de Organisatierol, de Account-rol en Accounts.

 2. Als u de toepassing hebt geconfigureerd in de door IDP geïnitieerde modus, is er in deze sectie geen actie van u nodig. Spotinst biedt ondersteuning voor Just-In-Time-inrichting; dit is standaard ingeschakeld. Tijdens een poging Spotinst te openen, wordt er een nieuwe gebruiker gemaakt als deze nog niet bestaat.

Eenmalige aanmelding testen

In deze sectie test u de configuratie voor eenmalige aanmelding van Azure AD met behulp van de volgende opties.

Met SP geïnitieerd:

 • Klik in Azure Portal op Deze toepassing testen. U wordt omgeleid naar de aanmeldings-URL van Spotinst, waar u de aanmeldingsstroom kunt starten.

 • Ga rechtstreeks naar de aanmeldings-URL van Spotinst en initieer daar de aanmeldingsstroom.

Met IDP geïnitieerd:

 • Klik op Deze toepassing testen in de Azure Portal. U wordt automatisch aangemeld bij de instantie van Spotinst waarvoor u eenmalige aanmelding hebt ingesteld.

U kunt ook Mijn apps van Microsoft gebruiken om de toepassing in een willekeurige modus te testen. Wanneer u in Mijn apps op de tegel Spotinst klikt en deze is geconfigureerd in de SP-modus, wordt u omgeleid naar de aanmeldingspagina van de toepassing voor het initiëren van de aanmeldingsstroom. Als deze is geconfigureerd in de IDP-modus, wordt u automatisch aangemeld bij het Spotinst-exemplaar waarvoor u eenmalige aanmelding hebt ingesteld. Zie Introduction to My Apps (Inleiding tot Mijn apps) voor meer informatie over Mijn apps.

Volgende stappen

Zodra u Spotinst hebt geconfigureerd, kunt u sessiebeheer afdwingen. Hierdoor wordt uw organisatie in real time beveiligd tegen exfiltratie en infiltratie van gevoelige gegevens. Sessiebeheer is een uitbreiding van voorwaardelijke toegang. Meer informatie over het afdwingen van sessiebeheer met Microsoft Defender for Cloud Apps.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 12/25/2022

Views: 5904

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.